Instituto Galego do Rugby

Por favor, o Regístrate para crear mensajes y debates.

Foro

¡Aún no hay categorías!

Instituto Galego do Rugby

O I.G.R. e un organo dependete da Federación Galega de Rugby, que ten como obxetivo a axuda no desarrollo dos xogadores en etapa de formación pertenecientes a F.G.R., como a promoción do Rugby en todala Comunidade Autonoma de Galicia.

Onde Atoparnos

Avenida de Glasgow nº 11, 15008 A Coruña
secretaria@rugby.gal
Teléfono: 673 19 24 13

Copyright © 2022 FEDERACION GALLEGA DE RUGBY | Powered by Bulevar 360